2020 – Wirtualne tajemnice pałacu w Kozłówce

27 sierpnia 2020
Fotografia pozioma. W centralnym kadrze znajduje się okrągłe okno ze szprosami, które przecinają się tworząc krzyż. Pod nim znajduje się parapet wykonany z drewna. Całość jest wkomponowana w drewnianą ścianę . Złożoną z poziomych desek i pionowych beli . Przed całą ścianą znajduje się podwyższenie przypominające scenę . Przy jej brzegu znajdują się pionowe drewniane słupy podtrzymujące konstrukcje stropu.

Wieża południowa

Fotografia pozioma. W centralnym kadrze znajduje się okrągłe okno ze szprosami, które przecinają się tworząc krzyż. Pod nim znajduje się parapet wykonany z drewna. Całość jest wkomponowana w drewnianą ścianę . Złożoną z poziomych desek i pionowych beli . Przed całą ścianą znajduje się podwyższenie przypominające scenę . Przy jej brzegu znajdują się pionowe drewniane słupy podtrzymujące konstrukcje stropu.

Projekt „Wirtualne tajemnice pałacu w Kozłówce” to wirtualny spacer po niedostępnych miejscach rezydencji w Kozłówce, takich jak strych, wieże pałacowe czy chór z organami w kaplicy, przybliżający wiedzę o zastosowanych tu rozwiązaniach technicznych okresu rewolucji przemysłowej. Wirtualna wizyta jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcjami między innymi poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji, lektora oraz tłumaczenia informacji na język migowy.

Celem projektu jest wirtualne udostępnienie przestrzeni na co dzień niedostępnej dla turystów (tj. strychu i wież oraz chóru w kaplicy pałacowej) oraz przybliżenie rozwiązań konstrukcyjnych z przełomu XIX i XX wieku stosowanych w rezydencji w Kozłówce. Wirtualne zwiedzanie obejmuje obszar nie udostępniany turystom z powodu warunków technicznych oraz bezpieczeństwa substancji zabytkowej. Jest to zarazem część rezydencji, która przez swoją niedostępność, zawsze wzbudza największe zainteresowanie. Na pałacowym strychu zobaczymy niezwykle interesującą konstrukcję więźby dachowej, pozostałości herbów rodziny Bielińskich, XVIII-wiecznych właścicieli Kozłówki, czy fragmenty scenografii filmowej, zaś w wieżach pałacowych poznamy niezwykle nowatorskie rozwiązania techniczne związane z zaopatrzeniem pałacu w wodę i kanalizację (XIX/XX w.), sprawny i funkcjonujący zegar firmy Lilpopa z 1901 r., zobaczymy także piękne widoki na założenie parkowe. Równie interesujący jest wspaniały prospekt organowy w kaplicy pałacowej z warsztatu w E. F. Walckera w Ludwigsburgu, z przystawką do mechanicznego odtwarzania muzyki oraz pozostałościami mechanizmu organowego, który zniknął w tajemniczych okolicznościach po II wojnie światowej.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Przejdź do wirtualnego zwiedzania: Wirtualne tajemnice pałacu w Kozłówce

Alert Systemowy