Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje! ... Stefan Kardynał Wyszyński

12 kwietnia 2002
wyszynski_2002.jpg

wyszynski_2002.jpg

wyszynski_2002.jpg

12 kwietnia – 15 grudnia 2002

Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje! ... Stefan Kardynał Wyszyński

projekt wystawy: Henryk Górski; opracowanie graficzne: Janusz Bartkowski; wykonawca: Art-Foto Computer w Warszawie

właściciel: Fundacja Dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

miejsce: teatralnia, zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce

wydawnictwa: informator
 

Prezentacja 170 fotogramów opatrzonych komentarzem zaczerpniętym z pism kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmieszczonych na 38 planszach. Towarzyszyły jej 2 plansze odnoszące się do pobytu przyszłego Prymasa w gościnnym domu Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce w czasie okupacji.

Alert Systemowy