Historia rezydencji

1735 - Ślub Michała Bielińskiego z Teklą Pepłowską, której babka, podsędkowa lubelska Jadwiga Niemyska, zapisała dobra kozłowieckie.

1742 - Pierwsza wzmianka o istniejącym już pałacu w Kozłówce – tutaj odbył się chrzest syna Michała i Tekli, Franciszka. Architektem pałacu wzniesionego między 1735 a 1742 rokiem był prawdopodobnie Józef Fontana.

1799 - Franciszek Bieliński sprzedaje Kozłówkę Aleksandrowi Zamoyskiemu, XI ordynatowi na Zamościu. Po śmierci Aleksandra (w 1800 r.) majątek przeszedł na jego siostrę, Annę Sapieżynę, z prawem dożywocia dla wdowy po ordynacie, Marii z Granowskich.

1836 - Anna Sapieżyna sprzedaje dobra kozłowieckie swojemu bratankowi Janowi Zamoyskiemu.

1870 - Ślub starszego syna Jana Zamoyskiego i Anny z Mycielskich, Konstantego, zAnielą Potocką, córką Tomasza i Wandy z Ossolińskich. Młoda para osiada w Kozłówce, majątku przekazanym Konstantemu przez ojca. Aniela w posagu wniosła plac przy Foksalu w Warszawie, na którym w latach 70. XIX w. Zamoyscy wybudowali pałac według projektu Leandro Marconiego.

1897-1914 - Przebudowa i rozbudowa zespołu pałacowego w Kozłówce. 

1903 - Ustanowienie ordynacji kozłowieckiej przez cara Mikołaja II.

1917 - Śmierć Anieli z Potockich Zamoyskiej.

1923 - Bezpotomna śmierć I ordynata kozłowieckiego, Konstantego Zamoyskiego i przejęcie ordynacji przez jego stryjecznego brata, Adama.

1930 - Śmierć żony Adama, Marii z Potockich Zamoyskiej, II ordynatowej na Kozłówce.

1940 - Śmierć Adama Zamoyskiego, w pałacu na Foksalu w Warszawie. Pochowany został obok żony, w kozłowieckim parku przy kaplicy pałacowej. Właścicielem Kozłówki został starszy syn Adama i Marii, Aleksander, ożeniony z Jadwigą z Brzozowskich.

1941 - Aleksander Zamoyski zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a następnie w Dachau.

1944 - Jadwiga Zamoyska wraz z dziećmi, Adamem, Marią i Andrzejem, opuszcza Kozłówkę w obawie przed zbliżającym się frontem. Zabiera ze sobą do Warszawy najcenniejsze dzieła sztuki, większość z nich przepada w powstaniu warszawskim. W 1948 roku rodzina Zamoyskich emigruje do Kanady.

1944 - Dawna ordynacja kozłowiecka wraz z zespołem pałacowo-parkowym zostaje przejęta przez państwo na mocy dekretu o reformie rolnej.

Alert Systemowy