Laur Konserwatorski 2002

1 stycznia 2002
laur

laur

laur

Nagroda Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wojewódzkim otwartym konkursie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego za wyróżniającą się kompleksową realizację konserwatorską we wnętrzu kaplicy pałacowej, cechującą się wysoką jakością rozwiązań oraz dbałością o zachowanie walorów historycznych i artystycznych.

Alert Systemowy