Pałac Zamoyskich w Kozłówce

Okładka książki. Fragment żeliwnej bramy zdobionej w motywy roślinne, z herbem przedstawiającym trzy skrzyżowane włócznie. Nad nimi 9-cio pałkowa złota korona a w niej półkozic skierowany w lewą stronę. Pod herbem złoty napis: to mniey boli. W prawym górnym rogu napis: Pałac w Kozłówce

palac_w_kozlowce.jpg

Okładka książki. Fragment żeliwnej bramy zdobionej w motywy roślinne, z herbem przedstawiającym trzy skrzyżowane włócznie. Nad nimi 9-cio pałkowa złota korona a w niej półkozic skierowany w lewą stronę. Pod herbem złoty napis: to mniey boli. W prawym górnym rogu napis: Pałac w Kozłówce

tekst: Jacek Szczepaniak

zdjęcia: Halina Płuciennik, Adam Chlebiński, Anna Fic-Lazor, Henryk Górski, Mirosław Łanowiecki, Piotr Maciuk, Teresa Żółtowska-Huszcza, Zenon Żyburtowicz

Pałac Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2012, ISBN 978-83-929426-5-8 wersja polsko-angielska, format A4, s. 120, il. kol. 103, nakład 3.000

cena: 35 zł

zamów teraz

Drugie wydawnictwo albumowe poświęcone zespołowi pałacowo-parkowemu w Kozłówce.
Zawiera dzieje pałacu i charakterystykę zbiorów Muzeum. Piękne barwne zdjęcia przedstawiają architekturę zespołu, wnętrza pałacowe oraz wybrane obiekty.

Alert Systemowy