Zbiory artystyczne i galeria muzealna ordynacji zamojskiej w Warszawie

Cena 50.00 zł
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1997
ISBN 83-905057-2-X
s. 365
218 s. il.

Rozprawa naukowa na temat mecenatu artystycznego rodziny Zamoyskich, przedstawiająca historię i zbiory nie istniejącej już dziś, a jednej z największych kolekcji artystycznych przedwojennej Warszawy. Praca jest próbą rekonstrukcji zbiorów artystycznych Pałacu Błękitnego, Muzeum i Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, popartą bogatym materiałem ilustracyjnym.

Alert Systemowy