Róża do wszystkich rzeczy ....

Cena 18.00 zł

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2019, ISBN 978-83-64867-52-1, format A4, 88 s., nakład 500 egz.

Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w 2019 roku. Zawiera opisy 277 obiektów prezentowanych na wystawie, zilustrowany został 107 barwnymi fotografiami.

„Wydawnictwo, w formie krótkich esejów, pełnych cytatów i nawiązań, autorstwa pani Teresy Jabłońskiej, emerytowanej kustosz muzeum, prezentuje zasadnicze znaczenia i zastosowania róży – królowej kwiatów. (…) Róża przedstawiona jest od strony biologicznej, z zasygnalizowaniem jej zastosowań w medycynie, kosmetyce oraz w kuchni.

Pokazana została też jej wieloznaczna rola w symbolice chrześcijańskiej, a także w mitologii i obrzędowości. Piękno i różnorodność różanego tematu omówiono zarówno w odniesieniu do słowa pisanego: prozy, poezji czy ludowych przysłów, muzyki, jak i licznych wizerunków w sztukach wizualnych – róża to motyw zdobniczy w rzemiośle artystycznym, architekturze oraz wspaniałe dzieła malarskie. Na wystawie, jak i w towarzyszącym jej wydawnictwie przedstawione zostały też święte noszące to imię. Nie mogło również zabraknąć opowieści o imieniu Róża, szczególnie często nadawanym kobietom związanym z rodziną Zamoyskich.” [ze wstępu A. Fic-Lazor]

Alert Systemowy