Muzea – rezydencje w Polsce II

Cena 20.00 zł

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2015
ISBN 978-83-64867-00-2
nakład 1000 egz.
s. 176
il. kol. 132

Publikacja zawiera 10 artykułów odnoszących się do różnych aspektów działalności muzeów, związanych z dawnymi domami historycznymi: dworami i pałacami. Artykuły odnoszą się do kondycji istniejących w nich muzeów – poczynając od uregulowania statusu prawnego tych instytucji, przez problemy konserwatorskie, tworzenie kolekcji i gromadzenie zbiorów, ich udostępnianie oraz nowatorskie sposoby edukacji muzealnej. Wydanie książki wsparł Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.


Spis treści


WSTĘP    

Anna Dąbrowska
Problemy rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy wobec zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia rezydencji  

Anna Feliks
Kilka uwag na temat powstania ekspozycji Muzeum Wnętrz w pałacu Bielińskich
w Otwocku Wielkim

Janusz Hochleitner
Inscenizacje historyczne w Muzeum Zamkowym w Malborku. Refleksje nad funkcjami
a skutecznością promocyjną instytucji kultury

Dorota Berbelska
Muzeum Pałac Herbsta – sztuka dawna w nowym wymiarze

Magdalena Michalska-Szałacka
Muzeum Pałac Herbsta – edukacja w nowym wymiarze

Roman F. Kochanowicz
Zespół pałacowo-parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Wczoraj, dziś i jutro

Katarzyna Kot
Muzeum w Kozłówce. Początek

Sławomir Grzechnik
Centralna Składnica Muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki w Kozłówce
1955–1977

Monika Bordzoł
Polityka zakupu rzemiosła artystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Joanna Grzonkowska
Współczesne funkcje zabytkowych ogrodów i parków muzeów-rezydencji

Noty biograficzne autorów

Indeks osób

Indeks miejscowości

Alert Systemowy