Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VII: Ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w

Cena 45.00 zł

Materiały VII sesji naukowej „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą” zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11–13 października 2018 r.

|Redakcja: Tomasz Osiński, Marcin Kruszyński, Sławomir Grzechnik i Katarzyna Kot

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Kozłówka: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Lublin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2021

405 stron: faksymila, fotografie, ilustracje, portrety; 25 cm

cena: 45 zł


https://www.muzeumzamoyskich.pl/ziemianstwo_promocja

Alert Systemowy